KΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΚΔΒΜ2 

Έδρα: Νικ. Πλαστήρα 65, 54250, Χαριλάου, Θεσσαλονίκη

ΝΕΑ ΔΟΜΗ: Αργύρη Εφταλιώτη 24 54454, Κάτω Τούμπα, Θεσσαλονίκη 

Tηλ. 2310 397713, Fax 2310 397813

email:  rockacki@yahoo.gr  kppkek@gmail.comΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

Η προθεμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης υποβολής των ωφελουμένων αρχίζει από 02/07/2015 και λήγει την 30/07/2015 και ώρα 23:59:59.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
http://insete-training.gr/persons_add.php
Τηλ:2310397713

Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί μία ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων που θα περιλαμβάνει:
Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών -Εκπαιδευτικές ειδικότητες εδώ
Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της χώρας συνολικής διάρκειας 420 ωρών σε 2 φάσεις (200 ώρες θα αφορούν την ομαλή ένταξη και ενσωμάτωση του καταρτιζόμενου στο εργασιακό περιβάλλον της επιχείρησης- α΄ φάση και 220 ώρες θα αφορούν δεξιότητες που συνδέονται με τις προδιαγραφές της θέσης πρακτικής άσκησης - β΄ φάση). Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης στο σύνολό της (α΄ και β΄ φάση), δεν θα υπερβαίνει τους 6 μήνες.
Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων από τον πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, που αφορούν α) στη διάγνωση και κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών/δεξιοτήτων των καταρτιζομένων με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, β) στην τοποθέτηση, παρακολούθηση και εποπτεία του καταρτιζόμενου από τον πάροχο κατάρτισης στην επιχείρηση πρακτικής άσκησης, μέσω του επόπτη Πρακτικής και γ) σε επιπρόσθετες υπηρεσίες για την μετατροπή της πρακτικής άσκησης του καταρτιζόμενου σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και την τοποθέτηση του στην επιχείρηση πρακτικής.
Επίσης, στο πλαίσιο της πράξης θα υλοποιηθεί ένα πρόγραμμα πιστοποίησης των ωφελουμένων του Έργου στις 7 τουλάχιστον ειδικότητες, όπως αυτές περιγράφονται στο κεφάλαιο 4.1 της πρόσκλησης που έχουν αναπτυχθεί και επαγγελματικά περιγράμματα θα διενεργήσουν Φορείς Πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή/και διεθνώς και οι οποίοι είναι διαπιστευμένοι, σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024 (από Εθνικούς ή Διεθνείς Φορείς) ή άλλα αναγνωρισμένα Διεθνή πρότυπα, να χορηγούν πιστοποιητικά για της συγκεκριμένες ειδικότητες. Οι δαπάνες πιστοποίησης των ωφελουμένων καλύπτονται, όπως προβλέπεται από τις αποφάσεις ένταξης, από τον Δικαιούχο και δεν περιλαμβάνονται στην Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας.
Η συμμετοχή των ωφελουμένων στις ως άνω διαδικασίες πιστοποίησης είναι υποχρεωτική. Οι δαπάνες πιστοποίησης των ωφελουμένων καλύπτονται, όπως προβλέπεται από τις αποφάσεις ένταξης,από τον Δικαιούχο και δεν περιλαμβάνονται στην Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασία
Στο πλαίσιο μελλοντικής δράσης, επιχειρήσεις που θα προβούν στην πρόσληψη του ωφελουμένου μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης, δύνανται να επιχορηγηθούν. Οι όροι και οι προϋποθέσεις της επιχορήγησης θα αποτελέσουν αντικείμενο άλλης δράσης.
Η κατάρτιση θα παρασχεθεί από παρόχους κατάρτισης που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον και θα εγγραφούν στο «Μητρώο Παρόχων» της παρούσας.
Κάθε άνεργος που θα εκδηλώσει ενδιαφέρον, εφ’ όσον επιλεγεί βάσει των κριτηρίων και της διαδικασίας που περιγράφεται στην πρόσκληση, θα εγγραφεί σε «Μητρώο Ωφελουμένων» και θα δικαιούται την «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας», η οποία θα του δώσει τη δυνατότητα να λάβει υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (θεωρία και πρακτική).
Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας: Αφορά στην οικονομική αξία ποσού 1.060€ (αντιστοιχεί στις ανωτέρω υπηρεσίες των Παρόχων (σημεία β, γ), το οποίο αντιστοιχεί στη λήψη υπηρεσιών κατάρτισης (θεωρία και πρακτική) και συμβουλευτικής καθοδήγησης και υποστήριξης, των ωφελουμένων από τους παρόχους κατάρτισης.
Το ποσό αυτό θα ανέλθει στα 1.360ευρώ, στην περίπτωση μετατροπής της πρακτικής άσκησης του καταρτιζόμενου, σε σύμβαση εργασίας, της οποίας η διάρκεια δεν θα είναι μικρότερη των έξι (6) μηνών, δεδομένου ότι στην περίπτωση αυτή, ο πάροχος κατάρτισης, θα έχει παράσχει επιπρόσθετες και αποτελεσματικότερες υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης από τις αρχικές, οι οποίες εν τέλει οδήγησαν με επιτυχία στην υπογραφή σύμβασης εργασίας του καταρτιζομένου.
Εκπαιδευτικό Επίδομα:περιλαμβάνει το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και το επίδομα πρακτικής άσκησης. Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται σε: α) Για τους αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ 2.458€ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) εκ των οποίων 400€ αντιστοιχούν στο επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και 2.058€ συνολικά, αντιστοιχούν στο επίδομα πρακτικής άσκησης (980€ για την α΄ φάση και 1.078 € για την β΄ φάση). β) για τους αποφοίτους Δευτεροβάθμιας/Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 2.248 € (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) εκ των οποίων 400€ αντιστοιχούν στο επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και 1.848 € συνολικά, στο επίδομα πρακτικής άσκησης ( 880€ για την α΄ φάση και 968€ για την β΄ φάση). Στο ως άνω εκπαιδευτικό επίδομα έχει ληφθεί υπόψη και η κάλυψη των αναγκών μετακίνησης των ωφελουμένων κατά τη διάρκεια του προγράμματος.Το φυσικό αντικείμενο των προγραμμάτων κατάρτισης (θεωρία και πρακτική) θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 31/10/2017.

 

 

Επέλεξε το ΚΠΠ –ΚΕΚ και την πρώτη μέρα μαθημάτων θα παραλάβεις ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ το δικό σου TABLET Dual Core με θήκη και ενσύρματο πληκτρολόγιο με όλες τις εκπαιδευτικές σημειώσεις του προγράμματος που θα επιλέξεις!

 

 

 

Πρόσφατα νέα