KΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΚΔΒΜ2 

Έδρα: Νικ. Πλαστήρα 65, 54250, Χαριλάου, Θεσσαλονίκη

ΝΕΑ ΔΟΜΗ: Αργύρη Εφταλιώτη 24 54454, Κάτω Τούμπα, Θεσσαλονίκη 

Tηλ. 2310 397713, Fax 2310 397813

email:  rockacki@yahoo.gr  kppkek@gmail.comODOS slider-1

Τώρα και η νέα μας δομή στην Κάτω Τούμπα

Ευκαιρίες κατάρτισης και πιστοποίησης για ανέργους νέους  ηλικίας 18-24 ετών, σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού τομέα σε κλάδους αιχμής της ελληνικής οικονομίας

Νέο πρόγραμμα  Voucher  για 16.000 ανέργους 29 έως 64.

Αντικείμενο της κατάρτισης είναι η απόκτηση από τους ωφελούμενους άνεργους, γνώσεων και δεξιοτήτων σε επαγγελματικές ειδικότητες και εξειδικεύσεις του κατασκευαστικού – τεχνικού κλάδου, του κλάδου διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων καθώς και του κλάδου των νέων τεχνολογιών.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Μητρώο Ωφελουμένων

Για τις ομάδες ωφελουμένων των κλάδων: κατασκευαστικός – τεχνικός και διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων 

δείτε τις ειδικότητες εδώ

Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης *, κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού ή Τεχνικού Λυκείου, απόφοιτοι Σχολών Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. ,ΙΕΚ , απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ

ii. Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1950 έως και 31.12.1985

iii. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ., ανεξαρτήτως αν

λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

iv. Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

* Απόφοιτοι δημοτικού για τους αποφοιτήσαντες πριν το 1980, Γυμνασίου για τους

υπολοίπους Ν. 309/1976, ΠΔ 739/1980

Για τις ομάδες ωφελουμένων του κλάδου των Νέων Τεχνολογιών.

δείτε τις ειδικότητες εδώ

i. Να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι σχολών Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. , κάτοχοι απολυτηρίου

Γενικού ή Τεχνικού Λυκείου , ΙΕΚ, ΑΕΙ, ΤΕΙ ή άλλου ισοδύναμου τίτλου σπουδών

ii. Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1950 έως και 31.12.1985

iii. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ., ανεξαρτήτως αν

λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

iv. Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα

Δικαιολογητικά που θα πρέπει να κατατεθούν:

• Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού Σημειώματος της Εφορίας του οικονομικού έτους 2014 (εισοδήματα 2013).

• Υπεύθυνη Δήλωση του αρθρ. 8 του Ν.1599/86 με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής του ότι «(α) τα στοιχεία που δηλώνω στην αίτηση συμμετοχής με ΚΑΥΑΣ …………… είναι ακριβή και αληθή και (β) δεν παρακολουθώ ή δεν έχω παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ, κατά το τελευταίο δίμηνο, πλην προγράμματος ελληνομάθειας ή κατάρτισης δεξιοτήτων ΤΠΕ που οδηγούν σε πιστοποίηση»

• Φωτοτυπία της αστυνομικής του ταυτότητας

• Φωτοαντίγραφο τίτλου/ων σπουδών με το οποίο θα αποδεικνύεται το επίπεδο σπουδών

του.

• Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης προϋπηρεσίας

 

Πρόσφατα νέα